Anonim

Společnost fab, zvaná OFAB, se nachází v rakouském Linci a je určena pro objemovou výrobu plastových polovodičových zařízení, jako jsou senzory, a má čistou místnost třídy 100.

Nanoident je první z řady společností, které přemísťují takzvanou plastovou nebo potisknutelnou polovodičovou technologii od vývojové fáze po plnou výrobu. Společnost Plastic Logic staví v Drážďanech závod ve výši 100 milionů dolarů, ale společnost Polymer Vision bude pravděpodobně díky své flexibilní technologii zobrazování polymerů příští ve výrobě v závodě v Southamptonu.

„Tištěná polovodičová optoelektronická zařízení budou uvádět éru nových typů aplikací, tradičně nevhodných pro křemík, což zlepší zdravotní péči, zvýší bezpečnost osob a vlasti a také povede nové průmyslové aplikace, “ řekl Klaus G. Schroeter, Generální ředitel společnosti Nanoident.

n

Charakteristickým rysem výroby polovodičů pro tisk je to, že může využít některé tradiční vývojové nástroje polovodičů a zároveň je použít k tisku levnějších tiskových procesů než k tradiční litografii k výrobě IC, senzorů a displejů.

Podle společnosti Nanoident používá tištěná elektronika mnoho stejných nástrojů pro automatizaci elektronického designu (EDA) jako konvenční IC design. Hotové rozvržení je přeloženo do souborů, které jsou přečteny tiskovým zařízením.